Instruktørene

IMG_2731

Frank Fiskebeck

 
Frank Fiskebeck er født i 1965 og har vært medlem i klubben siden den startet opp. Han har sittet som leder i Kirkenes Danseklubb i mange år, og har mange års erfaring som danser, instruktør i Folkeswing, Boogie Woogie og Linedance. Deltatt i Folkeswing og Boogie Woogie under Regionale konkurranser, NNM og NM. 
IMG_2731

Trine Høiberget

 
Trine Høiberget ble født i 1960 og har vært medlem i klubben siden den startet opp. Hun har fungert i mange år som som nestleder i Kirkenes Danseklubb, og sitter nå som styremedlem. Hun har mange års erfaring som danser og som instruktør i Folkeswing, Boogie Woogie og Linedance. Deltatt i Folkeswing under Regionale konkurranser og NM. 
IMG_7365

Alice Sivertsen

 
Alice Sivertsen har vært medlem i Kirkenes Danseklubb siden 2012 og sitter nå som nestleder i klubben. Fungerer også som instruktør i Folkeswing og Linedance. Deltatt i Folkeswing under Regionale konkurranser, NNM, NM og Swing Fun i  Nordisk.
IMG_7712

John-Kåre Koberg

 
John-Kåre Koberg har vært medlem i Kirkenes Danseklubb siden 2000 tallet og sitter nå som styremedlem i klubben. Han fungerer også som instruktør i Folkeswing. Deltatt i Folkeswing under Regionale konkurranser, NNM, NM og Swing Fun i Nordisk.